برف فیلم مرجع دانلود فیلم و سریال

document.location.href="https://bloging.ir"
- دانلود اسان - - دانلود اسان - دانلود اسان - دانلود اسان -
دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم و سریال ایرانی و خارجی کامل

-----------------------------------------------------
کسب درامد روزانه 1 میلیون قیمت 49 هزار تومان
دانلود اسان --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
دانلود سریال آنتن
دانلود اسان ---------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی مرد بازنده
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی عنکبوت
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی گشت ارشاد 3
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی مورچه خوار
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی تکخال
دانلود اسان ----------------------------------------------------- -------------------------------
-----------------------------------------------------
کسب درامد روزانه 1 میلیون قیمت 49 هزار تومان
دانلود اسان
دانلود سریال پوست شیر
دانلود اسان --------------------------------------------------------
شبکه مخفی زنان
دانلود اسان -------------------------------------------------------
سریال روزی روزگاری مریخ
دانلود اسان -------------------------------------------------------
سریال نوبت لیلی
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم سینمایی سامری
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم کارآگاه نایت: یاغی
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم اکشن بلک آدام
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم ترسناک مادر خوانده
-------------------------------------------------------
آخرين مطالب

دانلود قسمت 35 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

 

================

دانلود قانونی قسمت 34 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دانلود با اینترنت نیم بها👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 633 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 469 مگابایت – 5.100 تومان]

 

====================

دانلود قسمت 33 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قسمت 32 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

 

================

دانلود قسمت 31 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قسمت 30 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قانونی قسمت 29 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دانلود با اینترنت نیم بها👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 633 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 469 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قسمت 28 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

 

-------------------------------

دانلود قسمت 27 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

 

------------------------------------

دانلود قانونی قسمت 26 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دانلود با اینترنت نیم بها👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 633 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 469 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قسمت 25 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قسمت 24 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قسمت 23 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

 

دانلود قسمت 22 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

 

دانلود قانونی قسمت 21 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 633 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 469 مگابایت – 5.100 تومان]

دانلود قانونی قسمت 20 مسابقه هفت خان

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 633 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 469 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قسمت 19 مسابقه هفت خان

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت 18 مسابقه هفت خان

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 614 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 433 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------

دانلود قانونی قسمت 17 مسابقه هفت خان

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 633 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 469 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------

دانلود قانونی قسمت 16 مسابقه هفت خان

 

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 673 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 453 مگابایت – 5.100 تومان]

-------------------

دانلود قانونی قسمت پانزدهم 15 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 630 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت چهاردهم 14 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 670 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 435 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت سیزدهم 13 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 670 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 435 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت دوازدهم 12 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 640 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 420 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت یازدهم 11 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 575 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 380 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت دهم 10 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 575 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 380 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت نهم 9 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 512 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 419 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت هشتم 8 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 548 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 428 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت هفتم 7 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.6 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.4 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 829 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 471 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت ششم 6

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.2 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.7 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.0 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 580 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 370 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت پنجم 5

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.7 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.9 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.0 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 514 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 330 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت چهارم 4

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.2 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 459 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 295 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت سوم 3

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.7 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.2 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 570 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 320 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت دوم 2

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.0 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 490 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 300 مگابایت – 5.100 تومان]

---------------------

دانلود قانونی قسمت اول1

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.3 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.1 گیگابایت – 5.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 690 مگابایت – 5.200 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 320 مگابایت – 5.100 تومان]

 

---------------------

.

مجری: محمدرضا گلزار | ژانر: مسابقه، سرگرمی، اطلاعات عمومی | تاریخ انتشار: از نوروز 1400

تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 65 دقیقه | کیفیت: بلوری

فرمت: MP4 | ویژه شبکه نمایش خانگی | تهیه کننده: مهدی منیری

توضیحات:
هفت‌خان مسابقه‌ای با اجرای محمدرضا گلزار است که شما می‌توانید در آن اطلاعات عمومی خود را محک بزنید. شرکت کننده‌های این مسابقه هیجان‌انگیز، باید بر اساس اطلاعات عمومی خود به سوالات متنوعی که از موضوعات مختلف طرح شده‌اند، پاسخ دهند؛ مسابقه جذاب هفت‌خان می‌تواند علاوه بر سرگرم کردن مخاطبان، آگاهی آن‌ها را نیز بالا برده و بیننده‌های خود را به افزایش میزان مطالعه تشویق کند؛ محمدرضا گلزار که پیش از این اجرای مسابقه برنده باش را بر عهده داشت، با هفت خان بار دیگر به عرصه اجرا بازگشته است و همراه با این مسابقه بزرگ مهمان خانه‌های شما خواهد بود…

 

 

روند مسابقه:
در ابتدا مجری ۵۰ شمش معادل ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه در اختیار شرکت کننده قرار می دهد؛ شرکت کننده ها در روند این مسابقه به حفظ شمش های خود می پردازند و هنگامی که شمش های خود را به علت پاسخ های نادرست از دست می دهند مسابقه به پایان می رسد؛ شرکت کننده مجبور به عبور از هر هفت خان بوده و سوالات هر خان در رابطه با یک شاخه از معلومات عمومی می باشد؛ در صورت موفقیت و محافظت از شمش های باقی مانده، معادل آنها جایزه در اختیار او قرار میگیرد.

نحوه شرکت در مسابقه:
در ابتدا، کسانی که علاقه مند به شرکت در این مسابقه هستند مشخصات خود را در سایت برنامه وارد کرده و بعد از راستی آزمایی و مطمئن شدن از حقیقی بودن شرکت کننده، امتحان ورودی آغاز می شود؛ شرکت کننده می بایست 20 سوال خود را طی 10 دقیقه جواب دهد و مسابقه را به پایان برساند؛ پس از اتمام مسابقه نمره کسب شده به شرکت کننده اعلام خواهد شد؛ بعد از اتمام آزمون اولیه و در صورت کسب نمره لازم جهت ورود، شرکت کننده باید منتظر بماند تا تیم هماهنگی و روابط عمومی مسابقه هفت خان با وی تماس گرفته و هماهنگی های لازم را انجام دهد؛ لازم به ذکر است که این مسابقه دونفره بوده و نفرات قبول شده در ازمون ورودی با همراه خود دعوت می‌شوند؛ شرکت کننده برای هر سوال فقط 30 ثانیه فرصت دارد و اجازه نخواهد داشت بعد از تمام شدن زمان هر سوال به سوال قبلی بازگردد؛ هر نفر فقط یک بار میتواند در تست ورودی مسابقه شرکت کند.

عوامل مسابقه:
جانشین تهیه کننده: جواد سهندی، کارگردان: سعید رضایت، مدیر تولید: امیر صمصامی، طراح دکور و صحنه: مهدی هاشمی، گرافیست برنامه: میلاد تابان، طراح نور: کیانوس خسروی، موسیقی: استودیو تم، طراح مسابقه: مهشید ورزنده، نویسنده: محمدحسین رعیت پور مقدم، گریم: امید گلزاده و ایلیا دستمالچی، مجری دکور: محمد رادفر، تدوین: امیر صمصامی، تدارکات: محمدرضا عزیزالهی و یوسف بشیری

موافقين ۰ مخالفين ۰ ۰۰/۰۴/۱۷

7 خان

Download 7khan Series

تماشای آنلاین مسابقه هفت خان

جوایز مسابقه هفت خان

دانلود رایگان برنامه هفت خان

دانلود قانونی قسمت 16 مسابقه هفت خان

دانلود قانونی قسمت 17 مسابقه هفت خان

دانلود قانونی قسمت 20 مسابقه هفت خان

دانلود قانونی قسمت 21 مسابقه هفت خان

دانلود قانونی قسمت 26 مسابقه هفت خان

دانلود قانونی قسمت 34 مسابقه هفت خان

دانلود قانونی قسمت پانزدهم 15

دانلود قانونی هفت خان

دانلود مسابقه 7 خان

دانلود مسابقه هفت خان از سایت دوستی ها

دانلود قسمت 19 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 22 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 23 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 25 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 27 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 28 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 30 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 31 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 32 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 33 مسابقه هفت خان

دانلود قسمت 35 مسابقه هفت خان

سایت دوستیها

سریال هفت خان سعید رضایت

محمدرضا گلزار

مراحل مسابقه 7 خان

مسابقه هفت خان

منابع شرکت در مسابقه هفت خان

نحوه شرکت در مسابقه 7 خان

هفت خان

هفت خان گلزار

نظرات  (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی